ANASAYFA Bendeniz Makalelerim Siirlerim Kitaplarim Projelerim Memleketim Gorseller iletisim

 

Eshab-ı Kiram'ın Örnek Hayatı

    ESHAB-I KİRAM KİMDİR?

    ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB Peygamberimizin amcası
 
    ABBAS BİN UBÂDE Ensarın muhaciri diye tanınan sahabî

    ABDULLAH BİN ABBÂS Tefsîr âlimlerinin şâhı

    ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî

    ABDULLAH BİN ATİK  Medîneli ilk Müslümanlardan
 
    ABDULLAH BİN ÜMM-İ MEKTÛM  Peygamberimizin müezzinlerinden

    ABDULLAH BİN CAHŞ Uhud şehitlerinden

    ABDULLAH BİN EBÎ BEKR-İ SİDDÎK Hz. Ebu Bekir'in oğlu
 
    ABDULLAH BİN HANZALA Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu
 
    ABDULLAH BİN HUZÂFE Resûlullahın elçilerinden
 
    ABDULLAH BİN MES'ÛD Kur'ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî
 
    ABDULLAH BİN ÖMER En çok hadîs bilen sahâbîlerden
 
    ABDULLAH BİN REVÂHA Resûlullahın şâiri

    ABDULLAH BİN SELÂM Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî
 
    ABDULLAH BİN SÜHEYL Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbî
 
    ABDULLAH BİN ZEYD Sâhib-ül ezân
 
    ABDULLAH BİN ZÜBEYR Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî

    ABDURRAHMAN BİN AVF  Cennetle müjdelenen on sahâbîden biri

    ADİ BİN HÂTİM TÂİ Âilece cömert olan sahâbî
 
    ÂMİR BİN FÜHEYRE Meleklerin defnettiği sahâbî

    AİŞE-İ SIDDIKA Peygamberimizin hanımlarından

    ALİ BİN EBÎ TÂLİB  Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı
 
    AMMÂR BİN YÂSER Şehîd oğlu şehîd
 
    AMR BİN ÂS Meşhûr Arab dâhîlerinden
 
    ÂSIM BİN SÂBİT Arıların koruduğu sahâbî
 
    BERÂ BİN ÂZİB Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî
 
    BEŞİR BİN SA'D Hz. Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabî
 
    BİLÂL-İ HABEŞİ Peygamber efendimizin müezzini
 
    BÜREYDE BİN HASİB Resûlullahın sancaktarı
 
    CÂBİR BİN ABDULLAH Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden
 
    CA'FER-İ TAYYÂR Cennete uçarak giden sahâbî

    CÜVEYRİYYE BİNTİ HÂRİS  Müminlerin annelerinden
 
    EBU RAFİ Peygamberimizin azatlı kölelerinden
 
    EBU SÜFYAN BİN HÂRİS Peygamberimizin süt kardeşi
 
    DIHYE-İ KELBÎ Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî
 
    EBÛ DÜCÂNE Peygamber efendimizin fedâisi
 
    EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ Mihmândâr-ı Resûlullah
 
    EBÛ HÜREYRE En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî
 
    EBÛ KATÂDE Resûlullahın süvârilerinden
 
    EBU LÜBÂBE Tevbesi ile meşhûr sahâbî

    EBÛ BEKR-İ SIDDÎK  Peygamberlerden sonra insanların en üstünü
 
    EBÛ MÛSEL-EŞ'ARÎ Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden
 
    EBÛ SA'ÎD-İ HUDRÎ Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden
 
    EBÛ SELEME Tek başına hicret eden sahâbî
 
    EBÛ TALHÂ Resulullahın fedâisi

    EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH Cennetle müjdelenen ümmetin emîni
 
    EBÛ ZER GIFÂRÎ Gıfarî kâbilsenin reisî
 
    EBÜDDERDÂ Kâdılık yapan sahâbîlerden

    ENES BİN MÂLİK Resûlullahın hizmetçisi
 
    ERKAM BİN EBİ'L ERKAM Evi ilk vakıf olan sahâbî

    ES'AD BİN ZÜRÂRE  Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî

    FÂTIMÂTÜ'Z-ZEHRA  Peygamberimizin en sevgili kerimesi

    FÂTİMA BİNTİ ESED  Hz. Ali’nin annesi

    FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ  Yemenli sahâbîlerden
 
    HABBÂB BİN ERET İlk Müslüman sahâbîlerden

    HACCAC BİN ILAT Mekkeli sahabilerden

    HADİCE-TÜL KÜBRA  Peygamberimizin ilk hanımı

    HAFSA BİNTİ ÖMER Peygamberimizin hanımlarından

    HÂLİD BİN SA'ÎD BİN ÂS İlk Müslüman olan sahâbîlerden
 
    HÂLİD BİN VELİD Allahın kıIıcı lâkabı ile tanınan kumandan Sahâbî

    HALİME HATUN Peygamberimizin sütannesi

    HAMNE BİNTİ CAHŞ  Peygamber efendimizin halasının kızı

    HAMZA BİN ABDÜLMUTTALİB Şehîdlerin efendisi

 

    HANSA HATUN Meşhur kadın şair sahabilerden
 
    HANZALA BİN EBÛ ÂMİR Meleklerin yıkadığı sahâbî
 
    HUBEYB BİN ADİY Darağacında ilk namaz kılan sahâbî

    HASSAN BİN SABİT Peygamber efendimizin şairlerinden

    HÂTİB BİN EBİ BELTEA  
Peygamber efendimizin elçilerinden

    HUZEYFE BİN YEMÂN Sevgili Peygamberimizin sırdaşı
  
    Hz. HASAN Cennet gençlerinin efendisi

    Hz. HÜSEYİN Cennet gençlerinin seyyidi

    İKRİME BİN EBİ CEHİL Meşhur İslâm kumandanlarından

    İMRÂN BİN HUSAYN Meleklerle konuşan Sahâbî
 
    KÂ'B BİN MÂLİK Peygamber efendimizin şâirlerinden


    K’B BİN ZÜHEYR Peygamberimizin hırkasını verdiği şâir Sahâbî

    KATADE BİN NU’MAN Eshab-ı kiramın okçularından

    MEYMUNE BİNTİ HÂRİS  Peygamberimizin hanımlarından

    MİKDÂD BİN ESVED Resûlullahın süvârilerinden


    MUĞİRE-TEBNİ ŞU’BE  Meşhûr beş dâhiden biri olan Sahâbî

    MUHAMMED BİN MESLEME Resûlullah efendimizin fedâîlerinden
 
    MUS'AB BİN UMEYR İslâmda ilk öğretmen
 
    MU'ÂZ BİN CEBEL Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî

    NEVFEL BİN HÂRİS Hâşimoğullarının en yaşlısı
 
    NU'MÂN BİN MUKARRİN Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından

    OSMAN BİN AFFAN (ZİNNUREYN)  Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe
 
    OSMAN BİN MAZ'ÛN Medîne'de ilk vefât eden muhâcir sahâbî
 
    OSMAN BİN TALHÂ Kâbe'nin hizmetinde olan sahâbî

    ÖMER BİN HATTAB  Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe

    REYHANE  Peygamberimizin hanımlarından

    RİBİ BİN ÂMİR Eshab-ı kiramın elçilerinden

    SA’D BİN UBÂDE  Ensârın sancaktarlarından

    SÂBİT BİN KAYS Peygamber efendimizin hatîblerinden
 
    SA'D BİN MU'ÂZ Ensârın en hayırlılarından
 
    SA'D BİN REBİ Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî

    SA'D BİN EBÎ VAKKÂS Resûlullahın okçusu

    SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB Peygamberimizin halası

    SAFİYYE BİNTİ HUYEY  Peygamberimizin hanımlarından

    SAİD BİN ÂMİR  Hz. Ömer'e benzeyen vâli

    SAİD BİN ZEYD  Cennetle müjdelenenlerden

    SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE Kur'ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan

    SEHL BİN HANİF Eshâb-ı kirâmın okçularından
 
    SEHL BİN SA'D Medîne'de en son vefât eden sahâbî
 
    SELEME BİN EKVÂ Piyâdelerin en hayırlısı

    SEDDAD BİN EVS Ailece müslüman olan sahabilerden

    SELEME BİN HİŞÂM Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî
 
    SELMÂN-I FÂRİSİ Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî

    SEVBÂN  Resûlullahın hizmetçisi

    SEVDE BİNTİ ZEM'A Peygamberimizin hanımlarından
 
    SÜHEYB-İ RUMİ Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî   

    SÜMÂME BİN ÜSÂL  Yemâme kabîlesi reisi

    SÜRÂKA BİN MÂLİK Eshâb-ı kirâmın süvârilerinden
 
    TALHÂ BİN UBEYDULLAH İlk Müslüman olanlardan
 
    TUFEYL BİN AMR Işık Saçan Sahâbî

    UBÂDE BİN SÂMİT Akabe bî'atlerinde kavminin temsilcisi olan     sahâbî

    UKAYL BİN EBİ TÂLİB  Hz. Ali'nin abisi

    UKBE BİN ÂMİR  Eshâb-ı suffadan
 
    ÜBEYY BİN KÂ'B Kırâati ile meşhûr sahâbî

    ÜMM-İ EYMEN Peygamberimizin dadısı

    ÜMM-İ HABİBE Peygamberimizin hanımlarından

    ÜMM-İ HÂNİ  Hz. Ali’nin kızkardeşi

    ÜMM-İ HİRAM Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi

    ÜMM-İ RUMAN Hz. Ebu Bekir'in hanımı

    ÜMM-İ ŞERİK  Devsli muhacir hanım sahabîlerden

    ÜMM-İ ÜMARE NESİBE HATUN Eshabın kadın kahramanlarından
 
    ÜSÂME BİN ZEYD Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden
 
    ÜSEYD BİN HUDAYR Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından

    VAHŞİ  Yalancı peygamber Müseyleme’yi öldüren sahabî

    VELÎD BİN VELÎD Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî


    ZEYD BİN HÂRİSE İlk îman eden köle

    ZEYD BİN SÂBİT En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî

    ZEYDBİN DESİNNE Darağacından Resulullaha selam gönderen sahabî

    ZEYNEB BİNTİ CAHŞ Peygamberimizin hanımlarından


    ZÜBEYR BİN AVVÂM Cennetle müjdelenenlerden