ANASAYFA
ARAŞTIRMA Makale

Kara Bilim; HAARP'den Ne Kadar Haberdarsınız?

Siz hiç, “HAARP” diye bir yazı okudunuz ya da haber duydunuz mu?
Haarp!?
“HAARP” öyle sizin bildiğiniz türden harp (savaç) değil!
İnternetten biraz araştırma yaparsanız 'bilim' diye karşımıza çıkacaktır.
İşin detayını bilmeyenlere yutturulan bir ilim!!!
Efendimiz (SAV) "ilim Çin'de de olsa gidip alınız" dediği türden ilim hiç değil!
İnsanlığın üzerine karabulut gibi çöken kötü niyetli insanların çalışmalarına verilen ad 'Kara Bilim'.
Kara Bilimin bir projesi olup; elektromanyetik dalgalarla insanların beynine müdahale edip, kitleleri yönlendiren dehşet bir proje!
Birkaç sene öncesine kadar kulak asmadığımız gizli yürütülen bu Kara Bilim projesinin bilgileri dışarı sızdıkça ayrıntılar ortaya çıkıyor. Ve öğrendiklerimizden ürpermemek ne mümkün!
ABD’ de yürütülen “HAARP” projenin iki ayağı olduğu bilinmektedir:
İlki, insanların beynine hükmetmek.
Yani; Atmosferi manipüle etmek ve modifikasyon sağlamak, geniş kitlelerin düşüncelerini ve ruhsal durumlarını kontrol edebilmek, istenilen ülkelerin iletisim sistemlerini çökertmek. Temel prensipleri, Tesla'nin 100 yıl önce geliştirdiği fikirlere dayanıyor… (Tesla’nın çalışmaları hakkında İnternetten araştırabilirsini.)
İkinci ayağı ise: İnsanın en temel ihtiyacı olan gıda tohumların genleri ile oynayarak tohumu kendi kontrolünde tutmak.
Yani; genleri ile oynanmış tohumların ekildiği toprağın yapısını bozarak, bitki ve canlıları kontrol altına alarak, bir takım kimyasal değişikliklerle kendi ürettikleri tohumdan elde edilen bitki ile insanların biyolojik yapısını bozarak hastalıklı hale getirmektir.
ikinci Dünya Savasi'ndan sonra, bugünlere kadar gelen süre içerisinde, çeşitli çevrelerde en çok tartışılan konulardan biri "kara bilim" oldu. "Kara bilim" basta ABD olmak üzere büyük devletlerin, dünyayı kendi hegemonyaları altında tutabilmek için yaptıkları bilimsel-teknik araştırmalara ve üzerinde çalıştıkları çeşitli projelerin toplamına verilen ad.
Bu projeler büyük ölçekli ve büyük bütçelerle yürütülen, gizli veya yan gizli projelerdir. Saldın/savunma silahları üretimi, gözetim sistemleri ve düşünce kontrolü üzerine yapılan çalışmalar, doğayı manipüle etme amaçlı araştırmalar, bu projelerin içeriğini oluşturur.

Söz konusu projeler gizli olduğu için, ortalıkta pek çok rivayet dolaşmaktadır ve elimizde bu projeler hakkında çok da fazla bilgi yoktur. Buna karsın, bu projeler içinde çalışan bazı insanlarını çalışmalarını deşifre etmesi, insanlık dışı bir bilimi kabul etmeyen araştırmacıların ve bilim insanlarının çabaları, devletler arasındaki çelişmeler ve nihayet bu projelerin bazılarının gizli kalamayıp ister istemez su yüzüne çıkması sonucu, söz konusu projeler hakkında az da olsa bilgi sahibiyiz.

Bu projelerin ilki, 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirilen Manhattan Proje si’ydi. 1941 yılında çalışmalarına başlanan Manhattan Projesi'nin konusu atom bombasının üretimiydi. Bu projenin gerçekliği Hirosima ve Nagazaki'de acı bir biçimde kanıtlandı.

“HAARP” adı verilen proje bu gün öylesine bir güç haline geliyor ki, elinde tutan dünyanın tartışmasız hakimi olacak denmişti, şimdi “yeni dünya düzeni” adı altında, Ortadoğu’da, Arap Dünyasında, Asya da hatta Avrupa’da bile yapılan dizaynlarda HAARP projesinin sonucunu görmek mümkün.
Bilim dünyasının, Başta Dr. Nick Begich ve Jeane Man-ning'in araştırmaları olmak üzere tüm araştırmacıların çalışmaları, HAARP'm pek de masum bir girişim olmadığının işaretlerini veriyorlar. Bu görüşlere göre HAARP tamamlandığı zaman ABD'nin elindeki olanaklar şunlar:
- Atmosferi manipüle etmek ve modifikasyon sağlamak,
- Askeri ve güçlü bir silaha sahip olmak,
-Geniş kitlelerin düşüncelerinin ve ruhsal durumlarının kontrol edilmesini sağlamak,
- Kendi komünikasyon sistemini geliştirip, istenilen ülkelerin sistemlerini çökertmek.
Ayrıca;
-İklimleri değiştirebilecekler,
-Kutupları eritebilir veya yerinden oynatabilir,
-Ozon tabakası ile oynanabilir,
-Deprem yaratılabilir,
-Okyanus dalgalarını kontrol edilebilir,
-Dünyanın enerji alanları ile oynayarak, insan beynini kontrol altına alınabilir,
-Radyasyon yaymayan termonükleer patlama oluşturabilir...
Batının Kara Bilim ile kirli sicili, teknolojiyi ve bilim insanlarını nasıl kullana geldiği düşünülürse ve ortaya konan deliller göz önünde tutulursa yapılmak istenenleri anlamamak aptallıktan başka bir şey olmasa gerek.
Bence bu kadar kısa bilgi neticesinde Millet ve ülke olarak bizi pratikte ne kadar ilgilendiriyor diyecek olursanız, en belirgin hali ile, “Tohum alana hastalığı bedava!” makalemde değindiğim tohumlarımızın nasıl kısırlaştırıldığını
Ve bazı bilim adamlarının iddia ettiği üzere Doğudaki özellikle Van’da ardı ardına meydana gelen depremlerde “HAARP” in parmağı olduğu gerçeğidir …

Mehmet Ballı / 2009

Not: Bu makaleyi ancak kaynak göstererek kullanabilirsiniz.