ANASAYFA
Kültür Sanat Edebiyat SANAT NEDİR

SANAT NEDİR?

En öz ifadeyle sanat; canlı ve cansız her şeyi hayal ederek yazı, söz ve görselle ifade edebilme olayıdır.
Sanat, insandaki güzeli sevmek ve ondan estetik bir zevk almak duygusundan doğmuştur.
Güzellik karşısında duyulan heyecan ve hayranlığı uyandırmak için insanın kullandığı yaratıcılıktır.
Sanat bir yetenek işidir. Tıpkı bazı kuşların -hayranlık uyandıran- yuvasını ilmek ilmek örmesi gibi, insanların bazılarında da güzeli daha iyi gören, anlayan ve onu kendi görüş ve duygusuna göre ifade edebilen ender insanlara sanatkâr veya sanatçı denir.
Bunların her biri gerçeği olduğu gibi değil, kendi hayallerinde yaşattıkları gibi tasvir ederek tabiattaki güzellikleri kendi duyuşlarına göre ifade ederler. Herkesin göremediği güzellikleri gösteren ve anlatan ender insanlardır.
Sanat, bir duyguyu yaşayan insanın, o duyguyu bilerek ve isteyerek başkalarına aktarma olayıdır.
En genel ve en yaygın sanat tanımı, sanatın maddi bir faydayı değil, insanlara haz vermeyi amaçlayan özel bir faaliyet olduğudur.
Haz, insan ruhunu yüceltir ve yükseltir. Sanat, bizde en derin varlık bilinciyle en yüce duyguları ve en asil düşünceleri uyandıran, makul ve bilinçli bir yaşamın ifade edilmesidir.
Özetle sanat; duygu ve düşüncelerle güzel estetize etme işidir.

Sanat bir etkileme işidir:
bir duyguyu uyandırmak için, o duygu önce yaşanır ve sonrasında hareketler, çizgiler, renkler, sesler ya da kelimelerle ifade edilen biçimlerle yeniden canlandırılır ve aynı duygu başkalarının da yaşaması için aktarılır.
Sanat eseri dendiğinde:
Resim, mimari, heykel, hat görsel; edebiyat ve müzik fonetik; tiyatro, dans, sinema, bale gibi sanat dalları ise dramatik sanat dalları arasına girmektedir.

Sanat başlıca şu başlıklar altında dallara ayrılır:
- Edebiyat
- Müzik
- Mimarlık
- Heykel
- Resim
- Tiyatro
- Sinema
- Dans
- Fotoğrafçılık

Güzel Sanatların günümüzde Akademik okulları vardır; Yalnız göze hitap eden mimarlık, heykelcilik ve resim sanatları öğretilir. Diğer okullar ise Edebiyat Fakültesi ve Konservatuvarlarda öğretilir.
Günümüz modern sanat hayatında şekilleri üç boyutlu ve kabartma olarak yapıldığı göstermek suretiyle tatbik edilen Plastik Sanatlar olarak adlandırılır. Plastik Sanatlar, heykelcilik ve mimarlığı kapsar.

Bir yapıda ‘sanat eseri’ denile bilmesi için şu özellikleri taşıması gerekir: 
• Hem sanatçı hem izleyici için yaratıcı algılama gerektirmesi,
• İçerdiği fikirlerin akla kolay gelir türden olmaması,
• Birçok farklı katmanda algılanabilme özelliği olması ve değişik yorumlara açık olması,
• Bir beceri izlenimi vermesi,
• Kendini bilinç ve bilinçaltı arasında veya gerçek ve yanılsama arasında bir oyun olarak göstermesi,
• İçinde işlevsel amaç dışında bir fikir barındırması,
• Sanat olarak tecrübe edilmesi amaç edinilerek yaratılmış olması.

Bir de pratik sanatlar denilen toplumda ‘Zanaat’ olarak adlandırılan ustalık gerektiren işler vardır.
Burada sanat deyimi, o işin bilgi ve ustalık isteyen yönüne göre kullanılır. Aslında elle ya da aletle yapılan bu tür işlere zanaat, bu işleri yapanlara da zanaatkâr denir.
Mesela, tahtadan bir sandık yapmak, pratik bir sanat olan marangozluktur. Yapılan bu sandığı oyarak süslemek işi bir sanattır.
Marangozluk, Demircilik, Aşçılık, Duvarcılık, Dokumacılık,  Külekçilik, Şerbetçilik, Bileyicilik, Nalıncılık,  Takunyacılık, Semercilik, Boyacılığı, Sütçülük, Hasırcılık, Hakakçılık, Dülgercilik, Ciltcilik, Hallaççılık, Sarraççılık...gibi günlük hayatımıza girmiş alışkanlık ve ustalık isteyen meslekler bu bölüme girer. Halk arasında bu işlere aşçılık sanatı, duvarcılık sanatı, marangozluk sanatı denilmektedir. Günümüzde bu mesleklerin çoğu çeşitli sebeplerden dolayı yok olmuştur.

Sanat eserlerinin amacı duygu ve düşüncelerin dışa vurumudur, öncelikle doğruluk ve fayda değil, güzelliktir. Bilgilendirici ve nesnel değildir. Sanat eseri değimiz şey; estetik, özgün ve evrensel olması gerekir...

Zemheri Araştırmacı Yazar
Bu yazı izinsiz kullanılamaz..