ANASAYFA
Kültür Sanat Edebiyat MODERN SANAT VE POSTMODERN SANAT

MODERN SANAT VE POSTMODERN SANAT

Modern sanat, yaklaşık olarak 1860 – 1970 yılları arasında hâkim olan sanatsal özellikler ve felsefi duruşu kapsayan sanat dönemidir. Modern sanatın doğuşunda sanatçıların dünyayı gördükleri biçimde ifade etmekten vazgeçmeleri etkili olmuştur. Bu dönem ile birlikte, sanat kendisini konu haline getirmeye başlamıştır. Ünlü sanat eleştirmeni Greenberg’e göre ilk modernist ressam olan Manet ve empresyonistler, teknik olarak boya ve fırça kusurlarını saklamak yerine öne çıkarmaya başlamışlardır (Read, 2020). Doğanın bir taklidini yapma alışkanlığı geri planda kalmıştır. Freud’un ‘The Interpretation of Dreams’ eserinin etkileri olarak bilinç, bilinçdışı, zihin gibi kavramlar ön plana çıkmıştır. Sanatçıların bu kavramlar üzerine düşünmeleri sonucunda gelenekselin dışında, eserlerinde sembolik tavırlar ve soyut imgeler görülmektedir.

Modern Sanat Nedir?
Modern sanat, sanatçının yaratıcı yeteneğine dayanmaktadır. Bu nedenle, modernist dönemde sanat, sanatçının eşsiz yaratıkları olarak kabul edildi. Modern sanat eserlerinin derin bir anlamı olduğuna inanılmaktadır. Bunun nedeni, sanatçının modern sanat zamanlarında amaca daha fazla önem vermesidir. Modern sanat, öznenin derinliklerine inme teorisine inanıyordu. Modern sanat söz konusu olduğunda medya etkisi daha az görülür. Modern sanat, yavaş yavaş giderek geleneksel sanat yaratma yöntemini izleyerek sanatçıya odaklanır.
Modern sanatla ilgili zaman dönemi, İzlenimcilik döneminden Pop-Art hareketi boyunca yarıya kadar uzanır. Bazı modern sanatçıların isimleri Henri Matisse, Pablo Picasso, Wassily Kandisnky, Marcel Duchamp, Alexander Calder, Mark Rothko, Helen Frankenthaler, Georgia O'Keefe, Ellsworth Kelly, Al Held, Bruce Nauman ve Bridget Riley.

Postmodern Sanat Nedir?
Öte yandan, postmodern çağda, özellikle bilgisayarın gelişinden sonra, sanat, grafik ve benzerleri şeklinde temsil edildiği anlamıyla dijitalleşti. postmodernizm döneminde medya. Başka bir deyişle, sanat eserleri dijital medya aracılığıyla kopyalanmaya ve korunmaya başlandı. Postmodern sanat döneminde yaratıcılığın orijinal anlamı kaybolur. Her şey bilgisayarlaştı. Remixler, postmodern sanat döneminde yaratıcılık ve özgünlük kaybı için günün asfaltlaması oldu. Ayrıca, postmodern sanat, öznenin derinliklerine gitme teorisine inanmaz. Aslında, teknolojiye güven, postmodern sanat döneminde büyük bir hızla artmıştır. Medya etkisi daha çok postmodern sanat söz konusu olduğunda görülür. Postmodern sanat, geleneksel sanat yaratma yöntemini kısaltmıştır. Teknolojinin kullanımı ile sanatçılar, önceki sanatçıların yaratımlarını bitirmeleri kadar zaman almazlar.
Postmodern sanatçılar arasında Barbara Kruger, Jenny Holzer, Christo ve Jeanne-Claude, Jeff Koons, Takashi Murakaim ve Nan Goldin.

Modern Sanat ve Postmodern Sanat arasındaki fark nedir?
• Modern sanat eserlerinin derin bir anlamı olduğuna inanılmaktadır. Bunun nedeni, sanatçının modern sanat zamanlarında amaca daha fazla önem vermesidir. Öte yandan, post-modernist dönemde, özellikle bilgisayarın gelişinden sonra, sanat, grafik ve benzerleri şeklinde temsil edildiği anlamında dijitalleşti. Modern sanat ve postmodern sanatın iki kelimesi arasındaki temel fark budur..

• Modern sanat, öznenin derinliklerine inme teorisine inanıyordu. Öte yandan postmodern sanat, öznenin derinliklerine gitme teorisine inanmıyor.
• Medya etkisi postmodern sanatta daha çok görülürken, medya etkisi modern sanatta daha az görülür.
• Modern sanatta sanatçı, sanat yapma sürecinden geçerken son üretimi yapmak için zaman ayırır. Bununla birlikte, postmodern sanatta, sanatçı modern sanatta olduğu kadar fazla zaman harcamaz ve çalışabileceği hızı arttırmak için teknolojiden yararlanır..
• Modern sanatta gerçek tabloları göreceksiniz. Bununla birlikte, postmodern sanatta, kreasyonların sadece resim değil, bazen metinleri de içerdiğini göreceksiniz. Bu modern sanatta görmediğiniz bir şey.
• Modern sanat bireye inanırken, postmodern sanat sosyal bağlamın önemli olduğuna inanır. Postmodern sanat, modern sanatın yaptığı gibi bireye çok fazla önem vermez. Çünkü postmodern sanat, toplumsal bağlamın bireyin eylemlerini etkilediğine inanır.

Modern sanat ve çağdaş sanat kelimelerin anlamları itibariyle sıklıkla karıştırılmakta ve birbirinin yerine kullanılmaktadır. Oysa ki modern sanat ve çağdaş sanat birbirlerini izleyen iki farklı sanat dönemidir. Elbette ki birbirlerinden etkilenmişlerdir ve benzerlikleri mevcuttur. Farklılıkları ise aşağıda maddeler halinde verilmiştir

Mehmet Ballı
Tarihi Romancı
* İzinsiz kullanılamaz