ANASAYFA
KİTAPLARI METAMORFOZ Tarihi Roman; dönüşüm başlıyor...

Engere’nin yazar?Mehmet Ballı’dan bir tarihi roman daha: MetamorfozMETAMORFOZ
Tarihi Roman
Mehmet Ball?br /> ISBN: 9189944742849
Ar?Sanat Yayınevi
240 Sahife
2013 | İstanbul

'Bütün kentler ölümlüdür, İstanbul hariç!' diyen yazar;
’un sosyo-ekonomik ve kültürel kesitini içeren bu çalışma ile yakın tarihimize ışık tutmakta.
Dolandırıcılığın filozofuğundan sufiliğe uzanan bir hayat?kaleme alan yazar, araştırmış olduğu tarihi bitpazarlarından başlayarak,'şehir ile insanın iç içe dönü?uuml;münü' anlamakta olup Metamorfoz tarihi roman 3 bölümden oluşmakta:
1-Akıllara ziyan dolandırıcılık öyküler:
Taşı toprağı altın diye İstanbul'a gelerek işsiz güçsüz kalan saf insanların, yalanın endazesini kullanarak nasıl dolandırıldıkların?yalnızca kriminal vakıalar olarak yansıtmayıp meziyet ve maharetleri, kişilik özellikleri ve insani yönleriyle ölüm...
2-Tarihi Bitpazarlar?
Romanın ba?kahraman?Cabbar'ın hapishane yıllarında, hayatında geçen olayların ruh çizgisinde bıraktığ?kalıc?tesirleri bilinçaltında sorgulayıp tövbe ederek, ismini de Halo olarak değiştirip rızkın?artık bitpazarlarında aramaya başladığ?ikinci bölüm...
3-Tasavvuf:
Topkap?Tarihi Bitpazarında tanıştığ?velî bir kul sayesinde Cibalibaba Dergâh?rsquo;na intisap edip, orada öğrendiği tasavvufla sufiliğe adım atarak, Halo isminden de sıyrılıp sevdiğine kalbinden yürüyerek Hidayet şanıyla ömrünü kemale erdirdiği üçüncü bölüm...

Şehir ve insan... Yıllar yıl?şehrin silüeti modern binalarla değişe dursun, değişmeyen tek şeyin aslında şehrin arka sokaklarındaki kesif yoksullukların ve çaresizliğin getirmi?olduğu yaşamın hâlâ devam ettiğni gösteren bitpazar?hikayeleri...
Ve tüm bunlar?göğsünde taşıyan ölümsüz kent, İstanbul! aziz ama mahsun…

Kaç asır yaşadınız siz ihtişaml? Ayasofya ve sütkarde?Sultanahmet… Seninle asırlar?bekleyen iklimleri, harmanında savuran çınarlar gibisiniz. İşte belki de bu yüzden çınarlar bekler yaşlanan zamanın gölgesinde… Ve koyu gölgeler sarıp sarmalar bütün akşamlar, gün yeniden doğar yaşanmış taşlar üstün, yeşilin en hafifinden bir dokunu?değer gözlere. Selama durur hüzün, selama durur tarih…
Hüzün ve tarih ne kadar yakışır birbirine, belki de birlikte yaşlandıklar?içindir. Belki de ezel ve ebede var olduklar?içindir. ?ccedil;inden sessiz gemiler geçer. Uzaklar yolculuklara demir atıyor. Bilinmez bir vakitte bilinmez ses bölüyor yolculuklar?hellip;


METAMORFOZ u kolay temin edebileceğiniz online kitap marketleri linkleri :
D&R... |Ar?Sanat,Kitapnehri, Final, idefix, kitapyurdu, beyazadam, nt, ... tüm internet kitapmarketler ve büyük kitapçılarda..


Metamorfoz Tarihi Roman Neyi Anlatıyor :

Tarihi olaylar insanın hafızasında yer eder. Tarihlerinden ders çıkartanlar toprağa kök salmış ulu çınarlar kadar sağlamdırlar. Ders çıkartamayanlar ise köksüz ağa?gibi, en hafif rüzgârda devrilirler.
Dolayısıyla, Tarih ve Edebiyat biribirini besleyen kültür, sanat ve iki yaşamsal kaynaktır.
Tarihçiler Tarihin Fotografın?çeker, Tarihi Romancılar ise bu Fotografa bakarak Resim yaparlar.

METAMORFOZ da Tarihi bir Romandır.
Bu Tarihi Romanda; Kadim şehir İstanbul’un yakın geçmişine ışık tutan dolandırıcılığın filoxofluğundan insan?kamile ulaşan bir ademin şehir ile iç içe geçirdiği dönü?uuml;mü anlatmakta.

ilk, 1915 yılında, Kafka’yla başlayan ?strong>Dönüşüm? mehmet Ball?nın ?strong>Metamorfoz" Tarihi Romanıyla devam ediyor.

D ?n ??e n ve D ?n ??t ?r ?l e n = ?E H ?R v e ?N S A N:
Tıpk? bir ipekböceği tırtılının kelebeğe dönüşerek ışıkta yok olmas?gibi?br /> İstanbul'da dolandırıcılığın filozofu bir Âdemin, şehrin bitpazarlarından yürüyerek tanıştığ?bir veli kul sayesinde intisap ettiği Cibalibabab Dergahında geçirdiği Metamorfozik dönü?uuml;mle İnsan-?Kâmile erişerek sevdiğine kalbinden dönüşmesi...

BİR BEDENDE 3 RUH: CABBAR-HALO-HİDAYET:
Dolandırıc?Cabbar’dan Babacan Halo Dayıya ve son olarak ta Hidayet’e erişen bir âdemin zehinsel dönüşümü…
Ve
KÜLLENEN BİR NESLİN HİKAYES?
İstanbul’un yıllar yıl?süre gelen Tarihi Bitpazar?ve bu pazarların kesif yoksulluklar?
...
İSTANBUUUUL, istanbul!... :
Yedi düvelin birbirine karıştığ?son Bâbil Kulesi kadar görkemli kadîm şehir ?br /> Kültür ve medeniyetlerin burada yarış halindeki, doğal güzellikler ve stratejik konumuyla ka?bin yıldır imar edilen bir şehir-i mamur?br /> Gönülleri meftun eden tarihi yarımada, dünyada en çok fethedilmek istenen şehr-i yâr...
Yahya Kemal'in: “Sana dün bir tepeden baktım AZİZ İstanbul!? Temaşasına Mehmet Ball?bugün;
"Sana dün bir TOWERS ten baktım MAHSUN istanbul" Serzenişinde bulunduğu kadim şehir İstanbul'un dönüşüm hikayesi

Bu Aziz olduğu kadar da Mahzun olan kent İSTANBUL:
Bizantium’dan Konstantinopolis’e, NeaRoma’dan Konstantiniyye, Dersaadet’ten Darü’l-Hilafe’ye, Dar’ı Devlet-i Aliye-i Osmaniye’den Asitane’ye,
Ağrandone, Alexandre, Aliyona, Alma Roma, Almus Roma, Alyana, Anthusa, Antoneinia, Antonia, Antonina, Antoninia, Âsitân, Âsitâne,?sitâne-i Aliyye, Âsitâne-i Devlet, Âsitâne-i Hüm?Âşiyâne, Âsitâne-i Pâdişâh? Âsitâne-i Saadet, Âsitâne-i Saadet-Âşiyan, Âsitâne-i Şâh-?Cihân, Astanbul, Astanbulin,Atakent, Augusta Antononia, Belde-i Mahruse, Beldetü’l-Tayyibe, Bilâd’i-Selâse, Bizantıyye, Bizantion , Bizantium, Bozantin, Bulin, uzantion, Buzantiya , Büzantion , Byzans, Byzas, Cezâre-i Heft Cebel, Cizant Kağak, Constantinople, Constantinopoli, Cospoli, Çakdurkan, Çar’gorod, Çaregrad , Çargrad, Çarigrad, Çezar Kayzer, Darü’l-Hilâfe, Darü’l-Hilâfetü’l-Âliyye,Darü’l-İslâm, Darü’l-Mülk, Darü’s Saltanatü’l Âliyye, Darü’s Saltanatü’l Seniyye, Darü’s-Sâde, Darü’s-Saltana,Der-Âliyye, Dergâh-?Selâtin,Der-i Devlet, Der-i Devlet-i Âliyye, Der-i Saadet, Dersâdet, Eis Tin Polin, El-Farruk, Escomboli, Esdanbul, Estambol, Estefanye, Gosdantnubolis, Granduye , Gûlgûle-i Rûm , Hakanü’l-Bahreyn, Herakliyon, Istanbul, İslâmbol, İslâmbul,İstambol, İSTANBUL, İstanpol, İstanpolis, İstanpul, İstefaniye, İstimboli, İstimpol, İstinbol, İstinbolin, İstinpol, İstinpolin, Kalipolis , Kanaturye,Kayser-i Zemin, Konstantin Opol, Konstantina el Uzm? Konstantinîyye, Konstantinîyye el Mahrusa, Konstantinîyye el Mevkıyye, Konstantinîyye’t-ül Mahrusat-ül Mahmiyye, Konstantinobolis, Konstantinopol, Konstantinopol, Konstantinopolis ,Konstantinu K’alak ,Konstantinu Polis ,Konstantinye-i Kûbra, Kospoli , Kostin, Kostyantine Grad,Kostye, Kunstantinîye, Kustantıyniyye, Mahmiyye-i İstanbul, Mahrûsa-i İstanbul, Mahrûsa-i Saltanat, Mahrûse , Makarr-?Saltanat, Makedonya, Megapolis, Miklagord , Miklagrad, Nea Roma , Nesa Romes, Nor Harmn, Nor-Hromn , Nova Roma, Pây-i Taht, Pây-i Taht-?Saltanat, Polis, Pozanta, Pozantyam,Roma Konstantinum,Roma Nova, Sakalye, Secunda Roma, Sitanbul, Stanbolu, Stenpolis,Stimbol , Stinpol , Stinpoli ,Stinpolis , Sultanü’l-Berreyn , Südde-i Saadet, Südde-i Saltanat,Şehir ,Şehr-i Âzâm ,Şehr-i Konstantin , Taht-?Rûm , Tarigrad , Tekfûriye , Tsargorad , Tsargorod , Tsargrod ,Tsarigrad, Urbis İmperiosum, UrbsÜmmüd’d-Düny? Vezendovar, Vizantion, Vizendovar, Vizendovina , Vizendoyne, Yağfurye , Yankovi?e , Yeditepe , Zavegorod , ?şanıyla değişen, tam 165 adla üç imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehirdir.?br /> İşte bu yüzden,"Bütün Kentler Ölümlüdür İstanbul Hari?" diyen Yazar Mehmet Ball?
"Eskiden imparatorluklar?ve Anadolu kentlerini yiyip bitiren İstanbul idi, şimdi ise, içten içe istanbulu yiyip bitiren (bir güve gibi kemirerek) Anadolu kentleri yani bizleriz!" saptamasında bulunmakta.Tarihi Roman METAMORFOZ Kitabın Özeti

Kadim İstanbul’un 1922-2000 yıllar?arasında, bir âdemin şehirle i?içe geçirdiği dönüşümün öyküsün?içeren Tarihi Roman Metamorfoz’da;
Rodos kökenli bir köy ağas?çorbacısının oğlu iken, küçük yaşta Kaptan Vangel adında bir korsanın yanına kaçan ve 16 yaşına geldiğinde bu adam ile beraber Beyoğlu Tarlabaşı’na yerleşerek, gizli kumar oynatılan kahvehane bitirim yeri açıp işletmeye başlarlar. Burada kumarın tüm hilelerini kısa zamanda kazandığ?ve cesaretinden dolay?ona nam?Cabbar ismini verirler.
Tam da Kurtulu?Savaşı yıllarına denk gelen, İstanbul’un bu kargaşa ortamından yararlanmak isteyen Cabbar, isminden gelen güc?cebren fırsatçılığa çevirmenin yolların?arar. İstanbul'un kalabalık mekânlarında, Anadolu’dan gelen saf insanlar? yalanın endazesiyle kandırarak onlar?soyup soğana çevirir. Yanına aldığ?ayakçıs?Arap Ali ile, her defasında İstanbul'un farkl?mekanlarında, yeni kalpazanlıklar imza atarlar. Beyoğlu’nda 'Kaçak karakol' kurarak gayri müslimleri korkutup soyarken, Anadolu’dan gelen hac?adayların? kandırarak 'Karaköy Tünel'den tramvaya bindirip Kabe'ye yollarlar.
Bu türden akıllara ziyan daha birçok dolandırıcılığa imza atan Cabbar’la, İstanbul Zaptiyesi dahi uzun süre ba?edemez ve kısa zamanda üçkâğıtçılığın filozofluğuna erişen bu adamın ün?ülke sınırların?aşar. Fransa’ya konferans için davet edilir fakat bu davete icabet etmez! Bunun nedenini soran arkadaşına; "Fransızca bilmediğim için bana tutulan tercüman?hi?gözüm tutmad?" diyecek kadar zekidir. 1960 yılına kadar süren bu dolandırıcılık işinde Kapal?Çarşı’da bir kuyumcu soygununda yakay?ele verir.
Hapse düşen Cabbar’ın şöhretinden olsa gerek, içeride iken seminer teklifi gelir ve O’da polis akademisi öğrencilerine, “Alın Teri ile Yaşamak?konulu seminer verir. Kaldığ?hapishanede, hayatında geçen olayların ruh çizgisinde yaptığ? kalıc?tesirleri bilinçaltında sorgulamaya başlar.
Onca dolandırıcılığına rağmen hapishane kısa süre kalan Cabbar, tahliyesinden sonra işsiz güçsüz kalmasına rağmen eski kirli işine dönmek istemez ve bir otelde yatıp kalarak günlerce kendi kendi ile hesaplaşır.
Bir gün tesadüf?yolu bitpazarlarından geçer ve merak?uyanır ve bu bitpazarına gide gele sonunda o pazarın müdavimi olur. Rızkın?artık 'helal yolla' bitpazarından temin etmeye karar verir. İsmini de HALO Day?olarak değiştirir.
Bu pazarların en meşhuru, Topkap?Surlarının dibinde kurulan sırl?bir pazardır. Bir pazar gün? karanlığın kucağında kurulan pazar, gün boyu alış veri?için on binlerin akın ettiği ve yine bir gece yarıs?sergilerin ateşe verilip, keşlerin etrafında dansıyla sona eren bitpazarında Halo Day?ibretlik onlarca olaya şahit olur.
Bu tanık olduğu olayların birinde kendisinden yaşl?aksakall?bir zat ile tanışır ve onunla muhabbeti ilerleterek arkada?olur. Aksakall?adamın piri fani olduğunu anlar ve onun mensubu olduğu Balat'taki Cibalibaba Dergahına gitmeye başlar.
Halo Day? zamanla Dergâhın atmosferinden çok etkilenir ve bitpazarından arta kalan?zamanın?burada geçirmeye başlar. Edindiği tasavvufi bilgiler sayesinde Cibalibaba Dergahın'a intisap ederek sufi olmaya karar verir ve ismini tekrar Hidayet olarak değiştirir.
Cibalibaba dergâhında ders aldığ?veli kullar sayesinde, Tasavvufun tüm inceliklerini öğrenerek, nefis mertebelerini tecrübe edip fenafillâh basamakların?ağır ağır tırmanarak İnsan-?Kamil olarak sevdiğine kalbinden yürür.

***

Konu olarak; dolandırıcılığın filozofu olan bir âdemin İstanbul’da geçirdiği zihinsel dönüşümün?anlatan Metamorfoz, 3 bölümden oluşmakta; Dolandırıcılık, Bitpazarlar? ve Tasavvuf.
Kitapta; ibret verici kısa öykülerin yanında, kadim İstanbul’un semtlarinin tarihi hakkında ve Evliya Çelebi'den günümüze kadar ki yaşaya gelen Bitpazarlarının tarihi sürecini ansiklopedik bilgi aktarımıyla anlatılmakta.  Kitabın son bölümünde ise, nefis ve makamlar?.. gibi Tasavvufi bilgiler verilirken aslında romanın başkahramanına yaşatılarak okuyucuya aktarılmakta...

Bitpazarından çok kısa bir örnek:
? Hayırl?işler bu ka?para?
? Ağabey sen ka?para vercen!...

Tasavvufi bilgilerden bir örnek;
Bir veli şahsiyet nasıl ziyaret edilir? Ya da hi?kendimize sorduk mu, bir kabir veya evliyay?ziyaretinin bir kural? adab?var mıdır? Nasıl yapılır! diye?
Bakınız Metamorfoz'da nasıl yanıt buluyor bu sorunun cevab?
Hidayet sabah namazına kalkt? Haricen iki rekât namaz kılıp Eyüp Sultan Hz. Ziyaret etmeye niyetlendi.
Evden çıkt? Eyüp Sultan Hz. makamına varana kadar dünyalık bir şey konuşmad?ve dünyalık bir şey düşünmedi?br /> Velinin huzuruna vardığında ayakucunda durdu, sanki hayataymış gibi huşu ile edep etti?br /> Dua etti ama dünyalık bir şey istemedi?br /> Sonra makamdan çıkıp evine gelene kadar dünyalık bir şey konuşmad?ve dünyalık bir şey düşünmedi?br /> Yazarın verdiği mesaja göre; “İşte, yapılmas?gereken ibadetin öz?de budur. MAKBUL OLANDA?Yani MAKSAT TASAVVUFU YAŞAMAKSA…”
...
Tam 3 kitaba bedel Metamorfoz, kütüphanenizin ba?köşesini süsleyesi kaynak niteliğinde bir Tarihi Roman.

...

METAMORFOZ u kolay temin edebileceğiniz online kitap marketlerin linkleri :
D&R... |Ar?Sanat,Kitapnehri, Final, idefix, kitapyurdu, beyazadam, nt,... tüm internet kitapmarketler ve büyük kitapçılarda...


CÜNEYT KİTABEV?/span>
SAHAFLAR
Beyazıt | İstanbul

kitapnehri.com hepsiburada.com kitapyurdu.com
 
tüm internet online kitap satış sitelerinde | .... ve tüm internet kitap satış mağazalarında

METAMORFOZ UN TANITIM VİDEOSU Bu videoyu en iyi internet Explorerden izleyebilirsiniz

 

METAMORFOZ TARİH?ROMAN İLE İLGİL?BASINDA ÇIKAN HABERLER | HABERLER
   
Haberler.com
Mehmet Ball?dan bir tarihi Roman daha
   

Sondakika.com
Bir âdemin dönüşüm? Metamorfoz

   
Anayurtgazetesi.com
Mehmet Ball?bu romanında, Küllenen bir neslin gerçek hikâyesi;
İstanbul’un tarihi bitpazarların?anlatıyor.
   

Türkiye Gazetesi

Mehmet Ball?nın yeni roman?.. 30.06.2013 tarihli kültür haber...

   

TEMRİN KÜLTÜR EDEBİYAT DERGİS?br /> 61. Sayıs?Künye

Kidairşinas Bir Okuyucu Yorumu (e-mail):

Çok Değerli Hocam,

Okulum adına sizin güzel sohbetinize ,
ülkemizin değerlerine sahip duygu ve düşüncelerinize,

kültürümüz?sahiplenme sevdanıza can?gönülden teşekür ediyorum.

Sizin gibi değerleri ayağımıza kadar getiren ve bizlerle tanışma imkan?yaratanlarada
küçücük mahalleden kücücük yüreklerden, kocaman kalbi sevgiler gönderiyoruz.

Allah yolunuzu açık etsin,
bu toprakların ve insanların sizin gibi kıymetli, başarıl? yazarlara çok ama çok ihtiyac?var.
...

Yazarımız olarak sizleri ağırlamak bizleri daima mutlu eder.
Bizlerde size bir kere daha teşekür ediyoruz.
Ağzınıza, nefesinize , emeğinize, kalbinize, aklınıza sağlık.
Selam ve saygılarımla 

-.-
N. BAYKAN  

 

 

METAMORFOZ TARİH?ROMAN İLE İLGİL?OKUYUCU YORUMLARI

A. Eldemir Temmuz 2013
“Su çıktığ?yerde oyalanırsa sel olur;ama bir şey olmaz akarsa okyanus olur.?br /> Hangi okyanusun soluksuz bağrında tükeneceğimizi bilmeden nefeslenmektir hayat. Nefsin solungaçların?yüreğimizin merkezine oturtup maveraya doğru kula?atmaktır hayat. Tam da kulaçlarımızın ruh ile aras?açıldığında insanlık mertebesinden nasıl düştüğümüzün farkına varırız. Tenden kalelerin savunmasız sancağı gibi,kendi mabedimizin eşiğinde sallanıp dururuz. Ne bir adım içeri ne de bir adım dışar?atlayabiliriz;çünk?içerisi ate?dışarıs?ise közdür.
Ateşle köz arasında küllenirken Cabbar’ın hikayesine şahit oldum. Yaşamın köşe başlarına kurulan küfl?bir nefis karakolundan,Bitpazarının helalliğine uzanan,hidayete aralanan mavi bir hikaye?br /> Kimdi Cabbar? Bir elif boyu yol alamamışken,şehvetin eteklerini büyük bir arzuyla öperken vavlaşan bir ruh mu;yoksa ayn?elifin gölgesinde serinleyen bir beden mi?
Ka?Cabbar var içimizde? Bunların kaçın?öldürdük, kaçının hamurunu yeniden mayaladık? Hangi pazara döktük işporta düşlerimizi? Alıc?bulabildik mi ten rengi yaşayışlarımıza,yoksa tas?tarağı toplayıp kaçtık m?pazarın sırça bağrından? Sahi ka?Cabbar yaşattık avucumuzda? Avucumuzda yaşattığımız Cabbar m?yoksa ruhumuzun tuzunda kavrulan Hidayet mi aradığımız? Yüreğinizin çatlaklarına iyi bakın. Oradan gamzelerinize bir nur sızıyorsa Hidayet çoktan kapınız?çalmıştır;ama yok bir çamur öbek öbek ruhunuzun oyukların?dolduruyorsa Cabbarlığınız baki kalmıştır.

 

C. Kızılta?/span>Mart 2014

Mehmet Bey; öncelikle mübarek kandilinizi kutlar hayırlara vesile olmasın?dilerim.
''Hazan mevsimindeydi göçleri ''diye başlayan bende hatıras?olan size daha önce gönderdiğim bir yazının kitabınız?okurken 147. sayfasında bu bölüm?gördüm. . Benim için güzel bir sürpriz oldu.Demek ki bir dönemin insanlar?da burada yer almas?gereken insanlarmış dua niyetine. Zaten italik harflerle yazmışsınız.Belirtmişsiniz. Teşekkür etmek istedim sadece... haberim yoktu okuyunca güzel bir sürpriz oldu değer verip paylaştığınız için kitabınızda yer verdiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. Bu benim için bir onurdur. Tarihi romanlar yazılırken elbetteki kaynaklar gerekir bu hepimizin ba?vuracağı bir durumdur. Yoksa roman belli bir noktada tıkanır. Bazen yürümek için ufak tefek bilgilerin ışığ?yani yaşanmışlıklar gerekir. (fotoğraflar , mekanlar,çeşitli yazılar,bilgiler, her türl?malzeme tarihe ve romana ışık tutar) Bunlar tarihi romanların olmazsa olmazlarıdır. Bir tarihçi olarak bana yakışan da sizin elinizle (ancak Allah'ın dilemesiyle bu ayrıca sizin kitabınızın da Allah için güzel bir niyetle yazıldığının da tesbitidir.)Tarihi bir romanda yer almak oldu. Sonsuza dek dua ile...

 

(...) Metamorfoz u okuduktan sonra yaşama bakış açım değişti... tasavvufi bilgilerden çok etkilendim... H. Akçal

 
Hocam Metamorfoz'u okuduktan sonra hayatımda değişiklikler oldu... E.Kosi
 
istanbulun bitpazarların?anlatan, bitpazar?öyküleriyle dolu bir kitap. M.Çelikel


Nos Meilleures Ventes: Acheter Viagra, Cialis, Levitra en ligne Levitra prix Viagra 100mg prix en pharmacie, prix du viagra 100mg en pharmacie, viagra 100mg prix pharmacie,viagra prix,viagra pharmacie viagra prix KAMAGRA QUE ES,KAMAGRA GEL QUE ES,KAMAGRA 100 MG QUE ES,KAMAGRA ORAL JELLY QUE ES,KAMAGRA 100MG kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie CIALIS PAS CHER,CIALIS GENERIQUE,CIALIS 20MG cialis 20mg Super Kamagra Belgique,Super Kamagra Avis,Super Kamagra Effet Secondaire kamagra belgique

Viagra Pills Nz , Viagra Online Nz viagra online nz Super Kamagra kaufen in Deutschland super kamagra kaufen Kamagra 100mg kaufen in Deutschland kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie Cialis en ligne, achat Viagra sans ordonnance, acheter Cialis en ligne viagra sans ordonnance Acheter levitra en france, acheter levitra en france, acheter levitra pas cher, levitra dosage, levitra viagra ou cialis, levitra france - IDEE levitra generique pas cher