ANASAYFA
KİTAPLARI KIRKİKİND?YAĞMURLARI ÖYK?KİTABI

KIRKİKİND?YAĞMURLARI ÖYK?KİTABI BASIN BİLDİRİS?

Bazen insanın içi içine yansır. Geçicidir aşk ama insan?yakar, kalıc?olan sevgidir ama sadıktır. En sadık sevgilerden birisi hayvan sevgisidir. Bir köpeğe âşık olamazsınız ama seve bilirsiniz. Bazılar?hayvandan öğrenirken sadakati bazılarına nasip bile olmayan sevgi. İnsan, hayvan ve tabiatın ortak mayasıdır sevgi…
Üretilemeyen üç şey; toprak, su ve hava... Topraktan uzaklaşan insanlıktan da uzaklaşır!

İnsan içine düştü?uuml; feveran? hayatın çirkinliklerinden, şehrin kalabalık ve yozlaşmışlığından bunaldığ?zaman sürekli doğaya sığınır. Dertlerini doğanın kucağında uyutur. Çünkü doğa; sükûnet, huzur ve sağlıktır.
Fakat ‘doğa ile sava?halindeyiz! kazanırsak kaybedeceğiz…’
Bu dünyaya bir daha gelme ihtimali olmadığına göre; doğru ve doğal yaşam en iyi seçimdir…
...

Mehmet Ball?bu kitabında, dünün huzur dolu yaşam öykülerinden yola çıkarak, bugün doğay?nasıl hoyratça kullandığımız?gözler önüne serip gelecekteki korkulas?yaşanacaklara dikkat çekiyor!

Yazar, bu çalışmasında anlattıklar?ile gerçekçiliği bir adım daha ileri taşıyarak, Türk Edebiyatında zor ve pek denenmeyen bir alan olan naturalist öyküleri kaleme almakta. 9 Öyküden oluşan kitapta, öyküler hem kendi başına bağımsız, hem de birbirleriyle ilintilenerek okuyucuda roman tad?vermekte.
Bu öykülerden bazılar??ouml;yledir:

Kırkikindi Yağmurlar?/strong>kitabın? okuduktan sonra içinizde; ‘Şehirden köye kaçma hissi’nin uyandığın?fark edeceksiniz…


Kırkikindi Yağmurlar?Kitab?Neyi Anlatıyor?

Su âb-?hayattır.
Hava ve toprakta öyle, yaşam için zorunlu doğal kaynaklar.
İnsan “özden?yaratıld?ve diğer varlıklarda ondan…Abdest ile ruhu arıtan su, temizlenmeye dair ne varsa âk?pak eden ve dahi pınarlardan, ırmaklardan çağlayan?br /> Bengisu?br /> İnsanoğlunun en baskın niteliklerinden birisi 'hikâyeciliğidir'. Gezegenimizde eylemelerini, yapıp etmelerini hikâyeleştirebilen yegâne mahlûkun insan olduğunu biliyoruz.
Uygarlığımızın ilk (d)evresinde, atalarımız, sadece avlanmıyor; ayn?zamanda içinde yaşadıklar?mağara duvarlarına avlanmanın hikâyelerini anlatan resimler yapıyorlardı…
Yerkürenin henüz taze olduğu bu dönem de yaşam efsaneviydi?br /> Madenin keşfiyle yeni bir medeniyet devri başlad? toplu yerleşimler, iletişim ve ilişkileri güçlendi. Güç, keşiflerin önün?açt? Daha iyi yaşam için göçler başlad?ve savaşlar tetiklendi?
Ardından yazının keşfi ile Bilim Sanat ve Edebiyat hızla gelişti. Bu insanoğlunun ikinci (d) evresiydi.
18. Yüzyılda Batı’da başlayan sanayi ve endüstri devrimiyle insanoğlu üçünc?bir (d)evreye girdi. Kurulan krallıklar, sermaye makine ve sömür?düzeniyle yeryüz?kaynaklar?hızla tüketmeye başlad? Bu kontrolsüz düzen dünyanın doğal dengesini bozdu!
Ve içinde bulunduğumuz Uzay Çağı ad?verilen son (d)evredeyiz, belki de!
?br /> Yaşar Kemal’in dediği gibi ‘O iyi insanlar o güzel atlara binip çekip gittiler...?giderken iyi şeyleri de peşlerinden götürdüler. Bir tek bizlerdik onlardan arda kalan; sokakta son misketi biz oynadık, dizi yamal?son pantolonu biz giydik, temiz akan ırmakta son balığ?biz tuttuk, çökeleği çömlekte son biz yedik, dedemin koyunlardan şefkatle kırptığ?yün? ninemin sevgiyle kirmende eğirdiği, annemin canına nakşeder gibi tığla ördüğ?yün çorab? son giyen bizlerdik. Sımsıcacık?
Ve ekini tırpanla en son biz biçtik.
Toprak kokan sebzeyi de en son biz...
Ensesinde güneşten boza pişen, elleri çalışmaktan şişen ve ayaklar?topraktan nasırlaşan son nesil bizlerdik.
Geçmişi görebildiğiniz kadar geleceğe bakabilirsiniz. Oysa ki ömür gelip geçiyor diye herkes kendini oyalıyor, ancak gelip geçen insanın ta kendisi değil midir?
Bizler hem şansl?bir o kadar da şansız nesil olarak bu döneme tanıklık ediyoruz, omuzlarımızda büyük yük!
Şehirlerde yaşıyoruz fakat bir ayağımız da doğduğumuz topraklarda, köyümüzden kopamıyoruz. Bizler hem köyl?hem şehirliyiz, çocuklarımız ise sadece şehirli!
Köy hayatından bihaber şehir çocuklar? çiçeği dalında koklamaktan, böceğe bağında dokunmaktan uzak, platonik sevgiyle yetişiyorlar.
Çiçeklerin görkemli ama kokusuz varoluşlar?sizi ne kadar mutlu eder!
Her şey köyden şehre göçle başlad?insanoğlunun son hikâyesi.
Dur durak bilmeyen insan akınlar?oğul veren arılar gibi şehirlere hücum ededursun, ıssızlaşan köylerde maalesef in cin top oynuyor adeta!
Köylerdeki doğal ve mütevaz?yaşam hızla yok oluyor.
Şehirler acılar? yalnızlığ? açmazlığ? korkuyu, anlatırken?br /> halbuki, köyler ferah? bereketi, özgürlüğ? muhabbeti, huzuru, sevgiyi anlatıyor...

Gökdelen denen beton ucubelere hapsolmu?şehirler tatsız, tuzsuz, sentetik ve doyumsuz yaşam tarzın?üreterek önce insanın kendisini, sonrada yaşadığ?çevreyi tehdit ederek hızla ekolojik dengeyi bozdu. Böylece ok yaydan çıkmış oldu bir kere! Bütün mesele o okun nasıl yavaşlatılacağı! Durdurmak ne mümkün?br /> İklim değişikliği?Enerji değişikliği?Susuzluk?br /> Kutuplardaki buzlar hızla çözülüyor, mevsimler değişti, kuraklık başlad? Her yağmur sel demek artık...
Bugünden yaşadıklarımıza bakarak, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı kulağımıza fısıldanıyor inceden inceye?
Bu fısıltıya kulak vererek, nesillerin devam?için doğanın kalanın?olsun kurtarmak zorundayız.
Üretilemeyen üç şey; hava, su ve toprak!
Geriye kalan hava kirlenmeden, toprak zehirlenmeden ve son kaynak su da tükenmeden melekelerimizi iyi kullanmalıyız...
Tek çare; doğru ve doğal yaşam?br /> İnsan içine düştüğ?fereyan? hayatın çirkinliklerinden, şehrin kalabalık ve yozlaşmışlığından bunaldığ?zaman sürekli olarak doğaya sığınır. Dertlerini doğanın kucağında uyutur. Çünk?doğa, sükûnet, huzur ve sağlıktır.
İnsan dünyanın özetidir ama dünya, hayat, insan hiçbir zaman bu kadar kirlenmemişti! Tâki insan insanın yurdu değil, kurdu olana kadar!
Her yanımız ab-?hayat, yana yana i? kana kana?br /> ?br /> 1555 de başlayıp 2090 yılına uzanan bir ab-?hayatın tarihi roman?
Gerçeklerden yola çıkarak kaleme aldığım, öyk?içinde öyk?farkıyla belki de ilk defa okuyacağınız bu serencamım:
<SİZDE, ŞEHİRDEN KÖYE KAÇMA HİSS?UYANDIRACAK.>
Güzel örnek...
?
İyi kitap okurdu, okuduğunu idrak eder, idrakinden konuşur, konuştuğunu yaşar, yaşadığın?yazard?
Biz de yazdık.
Su gibi aziz olun?br /> Mehmet Ball?


KIRKİKİND?YAĞMURLARI ÖYK? KİTABINI TEMİN EDEBİLECEĞİNİZ KİTAP MARKETLERİN ADRESLERİNDEN BAZILARI
dr.com , kitapyurdu.com , idefix.com , kibo.com , final.com , arisanat.com ve tüm kitapçılarda...KIRKİKİND?YAĞMURLARI ÖYK?KİTABI HAKKINDA BASINDA ÇIKAN HABERLER.
Heyecanla Beklenen Kırkikindi yağmurlar?Kitab?Çıkt?br /> Artuklu Haber
 
Kırkikindi Yağmurlar?Kitab?İlk çıktığ?günlerde Çok satan Öyk?kitaplar?arasında

 

KIRKİKİND?YAĞMURLARI ÖYK?KİTABI HAKKINDA EDEB?DEĞERLENDİRME/ELEŞTİR?/span>

Hikayeci Şenol Tombaştan; “Kırkikindi Yağmurları” Öyk?Kitabına Dair Değerlendirme/Eleştiri!..

Tarihi Romanc?kimliğiyle tanıdığımız Mehmet Ball? Kırkikindi Yağmurlar? Kitabıyla, uzun zamandır edebiyatımızda yer almayan farkl?bir tür olan Naturalist Öykülerle çıkıyor bu defa karşımıza.
Kırkikindi Yağmurlar?kitabında yazarın kendi yaşantısından aktardığ?farkl? öykülerle köy ile şehir yaşamın?karşılaştırmakta. Tarihi Roman üzerine de çalışan yazar, bu çalışma titizliğini öykülerine de yansıtarak Naturalizm’den etkilendiğini görmekteyiz. Gerçeklerden yola çıktığ?bu çalışmasında, gerçekçiliği bir adım daha ileriye taşıyarak biribirinden güzel yeni Natüralist Öyküleri kazandırd?edebiyatımıza.
Yazarın bu kitabında da doğal ve akıc?bir dil kullanmış. Okuyucunun takılmadan bir nefeste okuyacağı ve sürükleyici üsluba sahip.
Mehmet Ball?bu kitabında, dünün huzur dolu yaşam öykülerinden yola çıkarak, bugün doğay?nasıl hoyratça kullandığımız?gözler önüne serip gelecekteki korkulas?yaşanacaklara dikkat çekiyor! Ve dikkat çekici baz?cümleleri şöyle:
“Bazen insanın içi içine yansır. Geçicidir aşk ama insan?yakar, kalıc?olan sevgidir. En sadık sevgilerden birisi hayvan sevgisidir. Bir köpeğe aşık olamazsınız ama seve bilirsiniz. Bazılar?hayvandan öğrenirken sadakati, bazılarına nasip bile olmayan sevgi... Sevgi; insan, hayvan ve tabiatın ortak mayasıdır. Üretilemeyen üç şey; toprak, su ve hava?Topraktan uzaklaşan insanlıktan da uzaklaşır!?br /> “İnsan içine düştüğ?cereyan? hayatın çirkinliklerinden, şehrin kalabalık ve yozlaşmışlığından bunaldığ?zaman sürekli doğaya sığınır. Dertlerini doğanın kucağında uyutur. Çünk?doğa; sükûnet, huzur ve sağlıktır. Fakat  "Doğa ile sava?halindeyiz! kazanırsak kaybedeceğiz!" Oysa bu dünyaya bir daha gelme ihtimalimiz olmadığına göre; doğru ve doğal yaşam en iyi seçim? ?br /> ?br /> 9 Naturalis Öyküden oluşan bu kitapta, her bir öyk?bağımsız olarak verilirken, ayn?zamanda roman örg?tekniğiyini kulkanarak Yazar, bir kahramanın etrafında tüm öyküler biribiriyle bağlantılandırılarak asûde bir hayat anlatmakta. Böylece kitaptaki ana tema; 1555 yılında Muhteşem Süleyman’ın altın keselerini yan yana dizerek Mimar Sinan’ın dâhi projesiyle çözdüğ?İstanbul’un su probleminden başlatarak aslında, ta 2090 yılına kadar nasıl bir seyir izlediğini özetleyen susuzluğa dikkat de çekilmekte?br /> Diğer öyküler ise: İnsani bir davranışla ders veren; Boz Ay?öyküsü… Hayvan sevgisini en iyi anlatan; Duman’ın öyküsü… İstanbul’u susuzluktan kurtaran; Serçeşme öyküsü… Şehirden köye sıçrayan bir efsane; Teke Tavşan?öyküsü… A? kalma korkusu olmadan da yaşayabilmek; Berceste öyküsü… Asit Yağmurlarına dikkat çeken; Kırkikindi Yağmurlar?öyküsü… Doğada, ilk çiçek açıp en son meyve veren; Kızılcık ile Şeytan‘ın öyküsü… ve İnsanoğlunun susuz yaşam profilinin kurgulandığ? Gelecek de Gelecek?br /> Yazar, Kırkikkindi Yağmurlar?kitabının arka kapağındaki bir cümle çok daha çarpıc? hem de slogan gibi: "Kırkikindi Yağmurlar?kitabın?okuduktan sonra içinizde; /şehirden köye kaçma hissinin uyandığın?fark edeceksiniz? /"
Hikayeci-Yazar: Şenol Tomba?br /> ....
Devam?... www.halkedebiyatidergisi.com ve www.bizimedebiyatimiz.com 


KIRKİKİND?YAĞMURLARI ÖYK?KİTABI HAKKINDA BASINDA ÇIKANYORUMLAR

Hocam farkında mısınız Kırkikindi Yağmurlar?Kitab?nda verdiğiniz mesaj İbrahim saracoğlu'nun verdiği mesaj?gibi natural...
H. Şahin Ağustos 2015

Yüreğine bileğine sağlık, okudum çok beğendim başarıların devamın?dilerim sevgilerimle...
?Çınar 2015

Daha ilk öyküde yaşama dair bilmediğimiz öğreti ve güzel şeyler öğreniyoruz.
Süleyman Karata? Sendika Yöneticisi

En çok Duman'ın öyküsün?çok beğendim.
Hasan Uzer 2015

Hi?kitap okuma alışkanlığım yoktur ama Kırkikindi Yağmurlar?Kitabın?severek okudum. Mehmet Ball?kardeşimi tebrik ediyorum.
Ömer Yenice 2015

Duman öyküsüne bayıldım...
Seda?Dinçer 2015

Hocam Kırkikindi Yağmurlar?Kitabınız?tebrik ediyorum, sizin kitaplarınız okunuyor...
Mustafa Dündar 2015
İETT'mizin gururu Yazar Mehmet Ball?y?Feshane Kırkikindi Yağmurlar?Kitap İmza gününde yanında bulunmaktan gurur duyduk. Başarılarının devamın?dileriz.
A.İhsan Karda?2015 Sendika Şube Başkan?/td>
Kırkikindi Yağmurlar? sanki beni anlatıyor...
Yaşar Türker 2015
Kırkikindi Yağmurlar?Kitabındaki şiirler çok hoşuma gitti izninizle paylaşıyorum.
Mayıs 2015 Recep Albayrak

Yol uzun hayat hep kısadır, Kısacık ömre dünya sığdırılır, Yazar; yazar yazdırtır, Okumak okuyucunun kârıdır... Teşekkürler Yazan yazdıran Güzel insan. Yeni çıkan Kırkikindi Yağmurlar?Kitabın hayırl?olsun.
A.Baki Bostanc? 2015

Kutlarım Mehmet Ball?dostum.
Yazar H.İhsan Sönmez 2015

Değerli Yazarımız Mehmet Ball?ağabeyi imza gününde ziyaret ettik. "Doğayla sava?halindeyiz, kazanırsak kaybedeceğiz" Mesaj?dikkat çekiciydi.
Kenan Demir 2015

Bende teşekkür ederim böyle güzel konular?edebileştirerek, bizi bu güzellikleri kitaplarında buluşturduğun için. Daha çok kitap'a imza atmanız dileğiyle.
Meral Kocaba?23 Mayıs 2015

Yeni kitabın hayırl?olsun. Sen zaten kaliteli insansın hocam seni seviyorum. bol şans.
İsmail Kargın 23 Mayıs 2015

Mehmet Ball?Mesai arkadaşımız?imza gününde yanında olmanın gururrunu mutluluğunu yaşadık. Kitabındaki "Doğayla sava?halindeyiz, kazanırsak kaybedeceğiz" söz manidard?
Hasan Sivir Sendika Yön. Kur. Üyesi.

Şuan 93. sayfay?okuyorum. eline emeğine sağlık, çok güzel
Yuınus Akgül 2015

Başarılarının devamın?diler, çokça imza günleri olsun. camiamızın maşallah ne cevherleri var ...
Ali Kılıçarslan 2015
Hayırl?Olsun. Bu bizim milletimizin büyüklüğüne işarettir her şey okulda öğretilmesi ne mümkün, Allah vergisi Maşallh.
Emin Çokokumu?2015
Kitabınız?okumaya başladım Mehmet Bey Hayırl?uğurlu ve bereketli olsun... Nicelerine inşallah. Başarılarınızın devamın?dilerim.
Şair Mücella Pakdemir 2015

Hayırl?olsun, Nicelerine inşallah Mehmet bey
Yazar Fatma Türkdoğan 2015

Kutlarım Daha nicelerine...
Yazar Cansaran Kızılta?2015KIRKİKİND?YAĞMURLARI ÖYK?KİTABI
İMZA GÜN?FOTOGRAFLARI GÖRMEK ?Ccedil;İN TIKLAYIN


Nos Meilleures Ventes: Acheter Viagra, Cialis, Levitra en ligne Levitra prix Viagra 100mg prix en pharmacie, prix du viagra 100mg en pharmacie, viagra 100mg prix pharmacie,viagra prix,viagra pharmacie viagra prix KAMAGRA QUE ES,KAMAGRA GEL QUE ES,KAMAGRA 100 MG QUE ES,KAMAGRA ORAL JELLY QUE ES,KAMAGRA 100MG kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie CIALIS PAS CHER,CIALIS GENERIQUE,CIALIS 20MG cialis 20mg Super Kamagra Belgique,Super Kamagra Avis,Super Kamagra Effet Secondaire kamagra belgique

Viagra Pills Nz , Viagra Online Nz viagra online nz Super Kamagra kaufen in Deutschland super kamagra kaufen Kamagra 100mg kaufen in Deutschland kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie Cialis en ligne, achat Viagra sans ordonnance, acheter Cialis en ligne viagra sans ordonnance Acheter levitra en france, acheter levitra en france, acheter levitra pas cher, levitra dosage, levitra viagra ou cialis, levitra france - IDEE levitra generique pas cher